top of page
Hvit_logo alliansen.png

Næringsalliansens fokusområder 2021

1. Et felles bo- og arbeidsmarked.

2. Ta en nasjonal posisjon.

3. Øke sysselsetting i regionen.

4. Grønn/blå omstilling av regionen.

5. Øke kompetanse i regionen. 

Noen av sakene Næringsalliansen jobber med:

  • Etablere en ny avtale med UiA (Felles løft) som styrker samhandlingen mellom universitetet og næringslivet.

  • Arbeide for nasjonal oppmerksomhet om Agder, både om utfordringer og muligheter/styrker som regionen har, herunder felles innsats under Arendalsuka og å være tydelig inn mot nasjonale medier.

  • Felles arrangementer og webinarer som gir innsikt i næringslivet i Agder. 

  • Styrke potensialet i nye veier og et større bo- og arbeidsmarked. Fordelene skal legges merke til nasjonalt.

  • Stå samlet når avgjørelsen om batterifabrikken kommer, på grunn av ringvirkningene dette gir.

Arbeidet organiseres ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret. Til å holde aktiviteten i gang er det satt ned et eget arbeidsutvalg. Alle deltagende organisasjoner møtes til lunsj-møter to ganger hvert år.

bottom of page