top of page
Hvit_logo alliansen.png

Næringsalliansens fokusområder 2021-2022

1. Et felles bo- og arbeidsmarked.

2. Ta en nasjonal posisjon.

3. Øke sysselsetting i regionen.

4. Grønn/blå omstilling av regionen.

5. Øke kompetanse i regionen. 

Viktigste resultater 2021-2022:

 1. Et felles bo- og arbeidsmarked

  • Regionens næringsforeninger/-hager står samlet om regionens viktigste utfordringer.​

  • Felles front for å løfte frem Nye Veiers utbygging av E18/E39.

  • Felles kronikk: Kraften må frem

  • Innspill til Stortingets energimelding.

  • Medarrangør i Agdermøtet.

  • Aktivt med i #vårtagder.

  • Sto samlet etter avgjørelsen om batterifabrikk til Arendal.
    

 2. Ta en nasjonal posisjon

  • Næringsalliansen har tatt en posisjon. Vi blir lagt merke til - og ettertraktet som samlet organ for regionens næringsliv.​

  • Møter på Stortinget der alliansens viktigste områder ble løftet frem.

  • Gitt innspill til Stortinget om aktuelle navn fra Agder til komiteer og grupper.

  • Synlig i media, egne nettsider og i alliansens respektive kanaler.

  • Egne arrangement under Arendalsuka.
    

 3. Økt sysselsetting

  • Samlet fokus på å tiltrekke seg flere arbeidsplasser til regionen.

  • Jobbe med et mangfoldig arbeidsliv, bla gjennom aktiv deltakelse i Flere i arbeid og LEIDA-nettverket o.l.

  • Samarbeidsavtale med Likestilt arbeidsliv (inkludert styreplass).

  • Dialog med NHO om samarbeid i programmet Scale Up Nordic.

  • Karrierespranget: Igangsatt program for sommerjobb for studenter, etter modell fra Trondheim (Workation). 
    

 4. Grønn/blå omstilling

  • Er aktiv partner i Fremtidens havvind (med i styringsgruppe).​

  • Deltatt på havvindkonferanse i Bilbao (delegasjon fra Agder).

  • Aktiv rolle i regionens posisjonering innen havvind, batteri og hydrogen.

  • Dialog med UN Global Compact om satsning/etablering i Agder (3 ulike lokasjoner).
    

 5. Kompetanseheving

  • Felles Løft (UiA) 2.0 lansert og i gang med flere konkrete tiltak.​

  • Startet dialog om satsning på sommerjobb for UiA-studenter.

  • Kristiansand og Grimstad har tatt en aktiv rolle i Felles Løft samarbeid.

  • Delt informasjon om hverandres kurs/arrangementer.

  • Alliansens deltakere har nå blitt medlem i hverandres næringsforeninger.

-------

Samarbeidets hovedform er møtene i Næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Arbeidet organiseres ved at Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar det administrative ansvaret.

 

Næringsalliansen har videre satt ned et arbeidsutvalg som utøvende organ, hvor leder av utvalget representerer Næringsalliansen utad. 

bottom of page