top of page

Dette skal Næringsalliansen jobbe med

29. okt. 2020

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.

bottom of page