top of page

Arkiv

21. feb. 2024

UNGC Agder

Næringsalliansen og UN Global Compact har gått sammen for å gi et kompetanseløft på bærekraft rettet mot SMB'er i regionen.
Her kan du lese mer om prosjektet og kommende aktiviteter.

UNGC Agder

31. aug. 2023

FN åpner tre nye lokalkontor i Agder

UN Global Compact Norge og Næringsalliansen i Agder, som utgjør 11 av de største næringsforeningene- og hagene i regionen, går sammen om et bærekraftsløft på Sørlandet. Sparebankstiftelsen Sparebank Sør er hovedsponsor og har gått inn med 16,3 millioner kroner for å realisere det ambisiøse prosjektet.

FN åpner tre nye lokalkontor i Agder

23. mai 2023

Fornyet støtte til Næringsalliansen

Næringsalliansen har fått tildelt 500 000 kroner fra Agder fylkeskommune for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024.

Fornyet støtte til Næringsalliansen

15. mai 2023

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen.

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner

31. jul. 2021

Fremtidens havvind - presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra seminaret Fremtidens havvind. Fra Arendalsuka 2021.

Fremtidens havvind - presentasjoner

6. mai 2021

Kraften må fram

Agder har kraftoverskudd, men får ikke brukt det. Skal vi lykkes med å utvikle nye, grønne forretningsmodeller, må staten på banen for å sikre en god infrastruktur for strøm.

Kraften må fram

25. mar. 2021

Satser på havvind

I omstillingen av næringslivet vil flytende havvind kunne spille en viktig rolle, og et nytt prosjekt tar sikte på å samle bedrifter med felles interesser innenfor feltet.

Satser på havvind

28. jan. 2021

Flytende havvind

Næringsalliansen er nå med som deltaker i det nyetablerte prosjektet «Regionalt samhandlingsprosjekt flytende havvind», sammen med GCE NODE, Eyde-klyngen, NHO Agder, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Green Energy Network.

Flytende havvind

29. okt. 2020

Dette skal Næringsalliansen jobbe med

Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.

Dette skal Næringsalliansen jobbe med

14. sep. 2020

Nytt næringsnettverk

Vennesla var godt representert da Odd Grønberg fra Vennesla Næringsforening var i går 14 september på samling om Kristiansand som Regionhovedstad. Deltakere fra næringsliv, det offentlige, næringsforeninger og klynger fra hele Agder var tilstede. Odd signerer på vegne av Vennesla Næringsforening avtale om dannelse av dette nye næringsnettverket.

Nytt næringsnettverk

13. sep. 2020

Næringsalliansen i Agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Næringsalliansen i Agder
bottom of page