top of page

Nytt næringsnettverk

14. sep. 2020

Vennesla Næringsforening

Vennesla var godt representert da Odd Grønberg fra Vennesla Næringsforening var i går 14 september på samling om Kristiansand som Regionhovedstad. Deltakere fra næringsliv, det offentlige, næringsforeninger og klynger fra hele Agder var tilstede. Odd signerer på vegne av Vennesla Næringsforening avtale om dannelse av dette nye næringsnettverket.

bottom of page