top of page

Næringsalliansen i Agder

13. sep. 2020

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

bottom of page