top of page

Satser på havvind

25. mar. 2021

Arendal Næringsforening

I omstillingen av næringslivet vil flytende havvind kunne spille en viktig rolle, og et nytt prosjekt tar sikte på å samle bedrifter med felles interesser innenfor feltet.

bottom of page