top of page

Kraften må fram

6. mai 2021

Grimstad Næringsforening

Agder har kraftoverskudd, men får ikke brukt det. Skal vi lykkes med å utvikle nye, grønne forretningsmodeller, må staten på banen for å sikre en god infrastruktur for strøm.

bottom of page