top of page
Hvit_logo alliansen.png

Et alliansesamarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i Agder

nye veier, vei og infrastruktur.jpg

Vei og infrastruktur

Om oss
Hvit_logo alliansen.png

næringsalliansen i agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalepartene har fire hovedformål for samarbeidet

Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt. Her har næringshagene en referanse-/observatørrolle.

Opptre samlet i utvalgte saker, herunder høringsinstanser. Et felles talerør på vegne av næringslivet i Agder. Her har næringshagene en referanse-/observatørrolle.

Bygge merkevaren Agder/Sørlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide.

Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling.

arendal.png
VENF Logo-Hvit-Horisontal.png
grimstad_logo.png
sp5.png
NF-logopakke-RGB_KRSregion-neg.png
setesdal_logo1.png
lindesnes.png
Paagang_footer_hvit.png
lister.png
innoventus-logo.png

Hovedsamarbeidspartnere

Sparebanken_sor_logo_C_RGB.png
teambilde.jpeg
Aktuelt

Fornyet støtte til Næringsalliansen

Næringsalliansen har fått tildelt 500 000 kroner fra Agder fylkeskommune for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Satser på havvind

I omstillingen av næringslivet vil flytende havvind kunne spille en viktig rolle, og et nytt prosjekt tar sikte på å samle bedrifter med felles interesser innenfor feltet.

Arendal Næringsforening

Nytt næringsnettverk

Vennesla var godt representert da Odd Grønberg fra Vennesla Næringsforening var i går 14 september på samling om Kristiansand som Regionhovedstad. Deltakere fra næringsliv, det offentlige, næringsforeninger og klynger fra hele Agder var tilstede. Odd signerer på vegne av Vennesla Næringsforening avtale om dannelse av dette nye næringsnettverket.

Vennesla Næringsforening

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen.

Grimstad Næringsforening

Kraften må fram

Agder har kraftoverskudd, men får ikke brukt det. Skal vi lykkes med å utvikle nye, grønne forretningsmodeller, må staten på banen for å sikre en god infrastruktur for strøm.

Grimstad Næringsforening

Dette skal Næringsalliansen jobbe med

Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Fremtidens havvind - presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra seminaret Fremtidens havvind. Fra Arendalsuka 2021.

Arendalsuka 2021

Flytende havvind

Næringsalliansen er nå med som deltaker i det nyetablerte prosjektet «Regionalt samhandlingsprosjekt flytende havvind», sammen med GCE NODE, Eyde-klyngen, NHO Agder, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Green Energy Network.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsalliansen i Agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

na-logo4.png

kontakt

sekretariat for næringsalliansen i agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

v/ administrerende direktør Trond M. Backer

© Næringsalliansen i Agder 2023

Kontakt
bottom of page