top of page
Hvit_logo alliansen.png

Et alliansesamarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i Agder

nye veier, vei og infrastruktur.jpg

Vei og infrastruktur

Om oss
Hvit_logo alliansen.png

næringsalliansen i agder

Næringsalliansen i Agder er et samarbeid for næringslivet i Agder.

Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Alliansen løfter relevante saker som angår hele regionen og er en samlet stemme for Agders næringsliv.

logo-arendal-n-ªringsforeningliggendefat1000px.png
VENF Logo-Hvit-Horisontal.png
grimstad_logo.png
NF-logopakke-RGB_KRSregion-neg.png
Paagang_footer_hvit.png
sp5.png
lister.png
innoventus-logo.png
lindesnes.png
setesdal_logo1.png

Hovedsamarbeidspartnere

Sparebanken_sor_logo_C_RGB.png
dark – Kopi.png
Aktuelt

UNGC Agder

Næringsalliansen og UN Global Compact har gått sammen for å gi et kompetanseløft på bærekraft rettet mot SMB'er i regionen.
Her kan du lese mer om prosjektet og kommende aktiviteter.

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner

Sparebanken Sør går inn som finansiell samarbeidspartner i Næringsalliansen.

Grimstad Næringsforening

Kraften må fram

Agder har kraftoverskudd, men får ikke brukt det. Skal vi lykkes med å utvikle nye, grønne forretningsmodeller, må staten på banen for å sikre en god infrastruktur for strøm.

Grimstad Næringsforening

Dette skal Næringsalliansen jobbe med

Agder må få ut det fulle potensial av at regionen knyttes sammen i et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen må også bli langt mer synlig nasjonalt som et attraktivt sted å investere og jobbe.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

FN åpner tre nye lokalkontor i Agder

UN Global Compact Norge og Næringsalliansen i Agder, som utgjør 11 av de største næringsforeningene- og hagene i regionen, går sammen om et bærekraftsløft på Sørlandet. Sparebankstiftelsen Sparebank Sør er hovedsponsor og har gått inn med 16,3 millioner kroner for å realisere det ambisiøse prosjektet.

Fremtidens havvind - presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra seminaret Fremtidens havvind. Fra Arendalsuka 2021.

Arendalsuka 2021

Flytende havvind

Næringsalliansen er nå med som deltaker i det nyetablerte prosjektet «Regionalt samhandlingsprosjekt flytende havvind», sammen med GCE NODE, Eyde-klyngen, NHO Agder, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Green Energy Network.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsalliansen i Agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Fornyet støtte til Næringsalliansen

Næringsalliansen har fått tildelt 500 000 kroner fra Agder fylkeskommune for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Satser på havvind

I omstillingen av næringslivet vil flytende havvind kunne spille en viktig rolle, og et nytt prosjekt tar sikte på å samle bedrifter med felles interesser innenfor feltet.

Arendal Næringsforening

Nytt næringsnettverk

Vennesla var godt representert da Odd Grønberg fra Vennesla Næringsforening var i går 14 september på samling om Kristiansand som Regionhovedstad. Deltakere fra næringsliv, det offentlige, næringsforeninger og klynger fra hele Agder var tilstede. Odd signerer på vegne av Vennesla Næringsforening avtale om dannelse av dette nye næringsnettverket.

Vennesla Næringsforening

na-logo4.png

kontakt

sekretariat for næringsalliansen i agder

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

v/ administrerende direktør Trond M. Backer

© Næringsalliansen i Agder 2023

Kontakt
bottom of page